Hållpunkter

Från och med denna dag ska jag, inspirerad av dagens skrivarcirkelmöte, träna stenhårt på att läsa texter utan att lägga några värderingar på dem. Nöja mig med att dekonstruera själva hantverket och fundera över vilka läsareffekterna blir. Till exempel:

1. Vad gör att intresset (inte) fångas? Hur och när presenteras huvudpersonen? När och på vilket sätt förstår läsaren vad boken handlar om (dvs vad är problemet/frågeställningen + huvudhindret för dess lösning/svar)? På vilket sätt slås tonen an i berättelsen (via t ex tempo, rytm, ordval och färgningar, berättarperspektiv)?

2. Vad gör att intresset (inte) växer? På vilket sätt är berättelsens universum förankrad i personerna som befolkar den (via t ex miljöbeskrivningar, detaljer, namn)? Vilka roller spelar bifigurerna? Finns det en bihandling som griper in i huvudspåret och fördjupar det?

3. Vilken känsla dröjer sig kvar efter läsningen? Har berättelsen ett öppet slut eller inte? Hur mycket av det som sker i bokens scener har lämnats åt läsaren, hur mycket har skrivits ut?

 

Något åt det hållet. Nu orkar jag inte fundera mer. Har värk i huvudet och hunger i magen. Captain’s Log, over and out.

Advertisements