Hört under Älvsborgsbron

“Varje dag ställer jag mig frågan om det är någon idé att jag finns till. Och varje dag uteblir svaret.”

Advertisements