Lektion 2

Första dagen på en vecka som något annat än molande värk fyller dygnets alla timmar. Därmed har jag äntligen återigen kunnat jobba med min egentillverkade skrivskola och med de svar jag får när jag riktar dess frågor till mitt pågående skrivprojekt. Japp, saker och ting börjar kännas lite smått roliga igen.

Drivkraften, pulsen, i en berättelse är förändring. Förändring uppstår via konflikter med det som hindrar protagonisten från att lösa sitt problem.

Uppgifter

A) Gör klart för dig själv …

* vad protagonisten vill:

i) Vilket konkret, och helst livsviktigt, problem behöver protagonisten lösa så fort som möjligt?

i) Vilken är protagonistens stora dröm och längtan?

* upprepa i-ii för antagonisten

B) En scen är ett händelseförlopp avgränsat i tid och rum i vilket något förändras, dvs där något nytt framkommer med betydelse för berättelsen. Skissa upp …

* 10-20 scener där ovanstående viljor och drömmar ställs mot varandra och bjuder varandra motstånd (behöver inte vara öppna konflikter, räcker att tänka plus- och minuspol)

* en ordning för dessa 10-20 scener så att de bildar ett driv och en röd tråd genom berättelsen

C) Fundera ut …

* ett underspår (helst hos några andra romanfigurer) av vilja och kontra-vilja

* hur detta underspår ingår i huvudhandlingen så att det, helst på ett överraskande sätt, påverkar protagonistens lösning av sitt viktiga problem

Advertisements