Dag 3

Mina lektioner till mig själv rullar vidare:

Romanen bör innehålla tre större överraskningar som utgör vändpunkter i protagonistens ansträngningar att lösa sitt problem.

Uppgift

A) Gör klart för dig själv …

* vilka vändpunkterna ska vara

* hur vändpunkterna ska kunna leda fram till ett logiskt och tilltalande slut

* hur vändpunkterna ska kunna infogas jämnt fördelade över början, mitten och slutet för att skapa dynamik i tempot och hålla intresset vid liv

B) Jämför vändpunkterna med redan framskissade scener (se Dag 2) och gör lämpliga justeringar …

Advertisements