De tappra få

Dit räknar jag mig själv eftersom: Av åtta skrivcirkelstartande har fyra av oss hängt i och nu skickat varandra ca 100 000 tecken text ur våra pågående projekt.

Är väldigt glad och tacksam för den starka skriv- och tänkatänkamotor det har varit, och fortfarande är, att veta att andra väntar på att få läsa ens text. Har fått två nya uppslag till noveller som jag stenhårt tror ska kunna platsa i den planerade samlingen + fått en suverän ny infallsvinkel när det gäller romanprojektet. Summa: Mycket, mycket nöjd.

Har precis printat ut alla våra texter och frågeställningar som vi önskar få besvarade av läsaren, så nu ska här parkeras i läsgungfåtöljen under kaffedricksamma och funder-dito former.

Fritt fram att vara kreativ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s