Lektion 5

Bra att responsläsa andras “work in progress”. Väcker frågor om ens eget wip:

  • Inledningen, löftet till läsaren: vem är huvudpersonen?
  • Strukturen: vilken är den röda tråden som knyter ihop persongalleriet?
  • Läsarintresset: vad och hur mycket får hållas hemligt för läsaren; hur länge?
  • Gestaltningen: balansen mellan yttre och inre händelser?
  • Karaktäriseringen: Balansen mellan personlighetstypisk dialog och författarens återberättande text?
  • Drivet: vad har de olika scenerna för funktion i berättelsen som helhet?
  • Allmän skrivhjälp: vilka litterära verk är de egna favoriterna – vilken strukturmall följer de?

Fritt fram att vara kreativ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s