LEKTION 6

Sjätte lektionen indelas i två delar. Den första består av genomläsning av Manusförfattarens guide som Lennart Guldbrandsson skrivit och lagt upp på sin blogg: https://mrchapel.wordpress.com/2010/10/13/manusforfattarens-guide-forord/. Generöst. Ser fram emot att få ta del av viktiga ting som jag förhoppningsvis redan vet men behöver bli påmind om.

Den andra delen består av en noggrann analys av textsjok ur en bok i samma genre som den jag själv håller på med. Blir trixigt att finna en sådan bok. Det kräver handen på hjärtat i den enkla frågeställningen: Vad håller jag på med, och hur väl bär mina ansträngningar i förhållande till det förväntade?

Fritt fram att vara kreativ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s