En reflektion som nog låter självbelåten

… men som alls inte är det (för jag bär på ett så djupt självförakt att min lilla mamma skulle ha varit extatiskt stolt över sin insats om hon bara hade vetat (men den glädjen unnar jag henne förstås inte)).

Själva reflektionen är denna: Skatteverket har under de gångna månaderna haft informationsträffar av olika slag (momsregler, handel inom och utanför EU, deklarera enskild firma, osv) som jag i avdamningssyfte närvarat vid. Vid varje möte: vuxna, affärsdrivande människor som vägrar låta skatteinformatörerna tala till punkt och lämna de upplysningar som vi alla kommit för att få ta del av – bara för att några få känner sig nödgade att ställa sammasammasamma frågor timme ut och timme in – av den enkla anledningen att de inte lyssnar på svaren de får. Eller ens bryr sig om att läsa innantill i det hyperpedagogiska materialet som alltid delas ut.

Hur många gånger ska det behöva sägas att avsatta medel bara får ligga i en periodiseringsfond i 6 år och sedan måste återföras till beskattning? Just det, 6 år. Sa du 5 år. Nej. Inte 5 år utan 6 år. Ja, just det, 6 år. Det där du sa om 5-6 år…? Nej. En gång till: 6 år. Vänta lite, så du menar att jag kan föra över pengarna till en period…fond? Och ha dem till investeringar men att jag sen måste sätta tillbaka dem på kontot efter 5 år? Du tänker på expansionsfonder. Det var det vi pratade om precis innan det här. Och max antal år är 6. Inte 5.

I bästa fall är den sortens privata dialog på allmän plats barnslig, i värsta fall är den egoistisk. Men skatteinformatörerna är små mirakel av vänlighet och tålamod. De ger sig inte. Oförtröttligt fortsätter de upplysa om exakt det som de nyss upplyst om. Och när tiden håller på att rinna ut så anpassar de sig och bockar av de utlovade punkterna, garanterat mindre djuplodande än vad de hade planerat från början, men ändå tillräckligt informativt för att man ska kunna ana ett sammanhang och begripa vilka sökvägar som hemma på egen hand kan tänkas leda till förbättrad kunskap.

Möjligen är jag extra gnällig eftersom jag blir smått febersjuk av blanketter som heter NE hit och B14A dit, och av formuleringar som “skattemässiga justeringar, min andel” eller “av- och nedskriviningar av maskiner och inventarier och immateriella tillgångar”, och därför gärna skulle vilja ha Skatteverkets information om vad det hela handlar om, och inte app-tillverkaren Tinas eller floristen Tures information om vad deras privata företag handlar om. Åtminstone räcker det att jag hör svaret en enda gång på frågor om hur de ska göra med momsen på en leasad svensk bil med ett släp leasat i Portugal. Eller hur de ska göra för att kontrollera om kunden är momsregistrerad eller inte. Eller vilken sida vi är på i det utdelade materialet. Vi är på sidan 12. Vi är fortfarande på sidan 12. Vilken sida, sa du? Sidan 12. Jag ser inget. Om du tittar lite längre ner. Var då? På sidan 12. Jahaaa, nu ser jag. Nej, vänta lite, jag ser inget. Jo, titta längre ner. Gör det. Titta på sidan 12.

Vuxna människor.

Advertisements