TED talk

Nycklarna till en bra historia enligt Andrew Stanton. Väl värda att lägga ca 20 minuter på.

Kontentan är:
* se till att läsaren/publiken bryr sig (om persongalleriet)
* skapa ett löfte (om att berättelsen kommer att handla om något intressant)
* låt läsaren/publiken jobba själv (få räkna ut svaren på problemen själva)
* ge huvudpersonerna en drivkraft (t.ex. göra en förälder stolt, finna skönhet i världen)
* blanda förväntningar med osäkerhet om utgången både i enskilda scener och i berättelsen i stort)
* ge berättelsen fasta ramar (vad som ska ingå och vad som inte ska ingå)
* ge berättelsen ett starkt tema (t.ex. individens undran vem hon/han är, var hör hemma i världen)

Advertisements